”Varken om kärlek eller hat kan en människa veta något i förväg.”

Bibeln