”Vi läker inte det förflutna genom att älta det; vi läker det förflutna genom att leva till fullo i nuet. ”

Marianne Williamson