”Acti labores jucundi.” – Utfört arbete är behaglit.

Latinskt citat