”Actu tetigisti.” – Du har slagit huvudet på spiken.

Latinska citat