”Alla männiksor som älskar mycket, får mycket sorg.”

Olfert Ricard