”Alla våra drömmar kan gå i uppfyllelse, om vi har modet att hålla fast vid dem”

Walt Disney