”Allt det vi irriterar oss på hos andra kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre”

Carl Jung