”Att inte ha blivit älskad är otur, att inte kunna älska är en olycka.”

Albert Camus