”Att vara sig själv i en värld som ständigt försöker få oss att vara någonting annat är den största bedriften. ”

Ralph Waldo Emerson