”Cidi condimentum fames.” – Hungern är den bästa kryddan.

Latinska citat