”Consuetudinis magna vis est.” – Vanans makt är stor.

Latinska citat