”De avskyvärdaste lögnerna är de som kommer sanningen närmast.”

Oscar Wilde