”De gustibus non est disputandum.” – Om smaker bör man inte diskutera.

Latinska citat