“De tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger”

Okänd