”Den enda kultur jag har är de som består av bakterier.”

Okänd