”Den omtanke som visas idag, kan bära frukt imorgon.”

Gandhi