”Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.”

Ryskt ordspråk