”Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas.”

Albert Einstein