”Det är tråkigt att gå på bjudningar, men det är värre att inte bli bjuden.”

Oscar Wilde