”Det finns ingen väg till fred – fred är vägen.”

Gandhi