”Det finns tillräckligt för allas behov men inte för en enda mans girighet.”

Gandhi