”Det finns tre ord som förmedlar hemligheten med konsten att leva, hemligheten bakom all framgång och lycka: Ett Med Livet.”

Eckhart Tolle