”Di midium facit qui cepit hadet.” – Den har hälften gjort den som har börjat.

Latinska citat