”Din uppgift är inte att söka efter kärlek utan att finna en port genom vilken kärleken kan komma in.”

Eckhart Tolle