”Din yttre resa kan innehålla en miljon steg, men din inre resa har bara ett: det steg du tar just nu.”

Eckhart Tolle