”Docendo discimus.” – Genom att lära andra lär vi oss själva.

Latinska citat