”Du kan inte välja hur du skall dö. Eller när. Du kan bara välja hur du skall leva Nu.

Okänd