”En person vars enda verktyg är en hammare kommer snart att se allt som spik.”

Mark Twain