”Errare humanum est.” – Det är mänskligt att fela.

Latinska citat