”Förnuftet är en tjänare, intuitionen är en gåva. I vår kultur har vi gjort tjänaren till mästare och glömt gåvan.”

Albert Einstein