”Förnuftet är en tjänare, intuitionen är en gåva. Vi har gjort tjänaren till mästare, och glömt gåvan.”

Albert Einstein