”Galenskap: att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”

Albert Einstein