”Gud förblindar många, kärleken förblindar alla.”

Okänd