”I stockholm fanns det fyra olika stånd; adel, präster, bönder och stekare.”

Kristian Luuk