”Istället för att tvingas kämpa mot smärta kan varje människa vända sig inåt och finna ett medvetandeplan dit lidandet inte kan nå”

Okänd