”Jag vill inte uppnå odödlighet genom mina verk. Jag vill göra det genom att aldrig dö.”

Woody Allen