”Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar.”

Nalle puh