”Ju större skuld du känner, ju större är behovet av att skylla på andra”.

Okänd