”Lyckan finns inuti en människa, inte utanför henne. Därför är den inte beroende av vad vi har utan av vad vi är.”

Okänd