”Maior e longinquo reverentia.” – Vördnad blir större på avstånd.

Latinska citat