”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.”

Olof Palme