”När mina ögon är öppna ser jag dig och när de är stängda ser jag dig och mig.”

Pehr Sahlin