”Om du inte kan förklara det enkelt, så förstår du det inte tillräckligt bra.”

Albert Einstein