”Om inkomstskatten är det pris vi får betala för att hålla regeringen på fötterna, så är underhåll det pris vi får betala för att få omkull en kvinna.”

Groucho Marx