”Rikedom är bättre än fattigdom – om inte annat så av ekonomiska skäl.”

Woody Allen