”Skänk mig livets överflöd – och jag kan undvara det nödvändigaste.”

Oscar Wilde