”Sträva inte efter att bli en framgångsrik person. Sträva hellre efter att bli en värdefull person.”

Albert Einstein