”Svåra tider skapar inte hjältar. Det är under svåra tider som hjälten inom oss träder fram.”

Bob Riley