”Vare sig du tror att du kan eller att du inte kan, så har du rätt.”

Henry Ford