”Världen är trött på statsmän som demokratin har degraderat till politiker.”

Benjamin Disraeli